Het ontstaan van ECT
ECT 50 jaar prominent in de haven
3 mei 1966 - Van oorlogsschuit tot containerreus
Het begin van een nieuw tijdperk
ECT’s wereldwijd meest gebruikte uitvinding
50 jaar ECT, 50 jaar sociale innovatie
Achterlandvervoer zit in ECT’s genen
Al meer dan een kwart eeuw bijzonder

ECT 50 jaar koploper in containeroverslag

Leo Ruijs - Chief Executive Officer ECT

Hoe ECT onze economie blijft ontwikkelen

Bart Kuipers - Erasmus Universiteit Rotterdam

Innovatie gaat altijd door

Paul van Bennekom

Op weg naar de containeroverslag van de toekomst…

Jan Waas - Directeur Technologie & Engineering ECT

Vakmanschap is meesterschap

Jasper Hooykaas - Directeur Operatie & HR

De toekomst is synchromodaal

Directeur Marketing & Sales ECT en binnen de Nederlandse Topsector Logistiek inspirator voor synchromodaal vervoer

Samenwerking is de sleutel tot succes

Dhr. Wim van der Leegte - president-directeur VDL Groep

Achterlandvervoer zit in ECT’s genen

Vanaf de oprichting van ECT tot aan de eeuwwisseling was de Nederlandse Spoorwegen (NS) ruim 30 jaar één van de aandeelhouders. Hoewel altijd op afstand, was hun aandeelhouderschap typerend voor het vroege besef dat containerafhandeling meer vraagt dan het lossen en laden van zeeschepen. Zonder goede aan- en afvoer valt een terminal stil. Al vanaf de beginperiode beschikte ECT in de Eemhaven daarom over aparte spoorfaciliteiten. Op de Maasvlakte kregen ook de Delta Terminal en nog weer later de Euromax Terminal vanaf hun start eigen railterminals.

Zonder goede aan- en afvoer valt een terminal stil

Voor de binnenvaart heeft ECT op alle terminals steeds geïnvesteerd in aparte (lagere) kranen voor een efficiënte afhandeling. Op de Maasvlakte werd midden jaren tachtig in de Hartelhaven bovendien een aparte binnenvaartterminal aangelegd. Multi Trailer Systems zorgen daarbij voor het vervoer van de containers van en naar de naastgelegen deepsea-terminals. Als onderdeel van het Delta-schiereiland op de Maasvlakte is in 2008 ook de Delta Barge Feeder Terminal in gebruik genomen voor het lossen en laden van binnenvaart- en feederschepen. Uiteraard is ECT goed aangesloten via de weg.  

Op alle terminals is steeds geïnvesteerd in aparte spoor- en binnenvaartfaciliteiten

Naast investeringen in Rotterdam zelf, had ECT ook al vroeg oog voor mogelijke eigen terminals als bruggenhoofden in het achterland. In 1982 opende het in Venlo een eerste inlandterminal die via het spoor dagelijks werd verbonden met Rotterdam. ECT liep met deze stap naar het achterland ver vooruit op wat tot die tijd als terminaloperator in de haven gebruikelijk was. De verbinding Rotterdam - Venlo was niet direct een succes. De eerste periode liet ECT-directeur Gerrit Wormmeester op de trein daarom regelmatig lege containers vervoeren. Zo bij de buitenwereld de overtuiging voedend dat het gebruik een aantrekkelijke optie was. ‘Venlo’ heeft zich door de jaren enorm ontwikkeld. In 1991 werd de terminal verplaatst naar een andere locatie en onderdeel van Venlo Trade Port. Het aantal spoorshuttles op Rotterdam is sinds die tijd gestaag toegenomen. Tegenwoordig verbinden containertreinen minimaal viermaal daags EGS Venlo met de Rotterdamse Maasvlakte. Sinds 2010 heeft EGS Venlo zo’n 1,5 kilometer van de spoorfaciliteiten ook een eigen binnenvaartterminal.

EGS trein in Venlo

In 1982 was Venlo het eerste bruggenhoofd in het achterland

Rond de eeuwwisseling breidde ECT haar achterlandnetwerk uit met eigen inlandterminals in het Duitse Duisburg en het Belgische Willebroek, later gevolgd door Moerdijk. Met de alsmaar verder toenemende containervolumes groeide bij ECT het besef dat het optimaal organiseren van het achterlandvervoer nog belangrijker zou worden. Anders zou het Europees vervoer tot een complete stilstand kunnen komen. Het leidde tot het ontwikkelen van een nieuwe visie, te weten synchromodaal vervoer. Deze vorm van vervoer moet helpen Europa optimaal bereikbaar te houden. In de vernieuwende werkwijze wordt voor elk transport steeds de voor dat moment beste modaliteit, het beste tijdstip en de beste route gekozen. Hiermee voor een optimale benutting van infrastructuur, modaliteiten en laadeenheden zorgend. ECT krijgt voor dit synchromodaal denken zowel nationaal als internationaal meer en meer bijval.

Via EGS is ECT trendsettend in Europees achterlandvervoer

Zelf brengt ECT synchromodaal vervoer in praktijk via het in 2010 geïntroduceerde en inmiddels als zelfstandige dochteronderneming opererende European Gateway Services (EGS). EGS heeft in hoog tempo een eigen, steeds verder groeiend Europees netwerk ontwikkeld met inmiddels bijna twintig deelnemende inlandterminals die via de binnenvaart en het spoor hoogfrequent zijn verbonden met Rotterdam en andere zeehavens. Een speciaal voor EGS ontwikkelde Synchromodale Trip Optimizer helpt daarbij om elke transportopdracht optimaal synchromodaal uit te voeren. ECT blijft via EGS ook in de toekomst trendsettend in Europees achterlandvervoer.

center center

U bent hier

Thema's

Het ontstaan van ECT

ECT 50 jaar prominent in de haven

3 mei 1966 - Van oorlogsschuit tot containerreus

Het begin van een nieuw tijdperk

ECT’s wereldwijd meest gebruikte uitvinding

50 jaar ECT, 50 jaar sociale innovatie

Achterlandvervoer zit in ECT’s genen

Al meer dan een kwart eeuw bijzonder