Het ontstaan van ECT
ECT 50 jaar prominent in de haven
3 mei 1966 - Van oorlogsschuit tot containerreus
Het begin van een nieuw tijdperk
ECT’s wereldwijd meest gebruikte uitvinding
50 jaar ECT, 50 jaar sociale innovatie
Achterlandvervoer zit in ECT’s genen
Al meer dan een kwart eeuw bijzonder

ECT 50 jaar koploper in containeroverslag

Leo Ruijs - Chief Executive Officer ECT

Hoe ECT onze economie blijft ontwikkelen

Bart Kuipers - Erasmus Universiteit Rotterdam

Innovatie gaat altijd door

Paul van Bennekom

Op weg naar de containeroverslag van de toekomst…

Jan Waas - Directeur Technologie & Engineering ECT

Vakmanschap is meesterschap

Jasper Hooykaas - Directeur Operatie & HR

De toekomst is synchromodaal

Directeur Marketing & Sales ECT en binnen de Nederlandse Topsector Logistiek inspirator voor synchromodaal vervoer

Samenwerking is de sleutel tot succes

Dhr. Wim van der Leegte - president-directeur VDL Groep

De toekomst is synchromodaal

Directeur Marketing & Sales ECT en binnen de Nederlandse Topsector Logistiek inspirator voor synchromodaal vervoer

Het denken over synchromodaal vervoer is de wieg voorbij. Het aantal concrete initiatieven groeit snel. Niet alleen in Nederland; ook internationaal - in de USA bijvoorbeeld - is er inmiddels volop aandacht. Synchromodaliteit staat voor een wezenlijk nieuw concept voor het organiseren van het achterlandvervoer, anders dan intermodaal en multimodaal transport. De crux voor het onderscheid zit in het woord zelf. Het gaat om het synchroniseren van het vervoer. De keuze van de modaliteit(en) en de route voor het achterlandvervoer gebeurt steeds aan de hand van de omstandigheden op dat moment. Sleutelfactoren daarbij zijn inzicht in beschikbaarheid, bezettingsgraden, doorlooptijd en eventuele verstoringen. En dat alles real-time, zodat ook nog tijdens het transport switchen mogelijk is. Het uiteindelijk resultaat voor de klant (en voor de maatschappij) is een betrouwbaardere dienstverlening, tegen lagere kosten, met een optimale benutting van middelen en infrastructuur, waarbij de CO2-uitstoot drastisch omlaag gaat.

De crux is het synchroniseren van vervoer

Nederland is de bakermat van synchromodaliteit. Dat is niet voor niets. Alle modaliteiten zijn hier voor iedereen altijd beschikbaar: binnenvaart, spoor, weg, shortsea en luchtvracht. Synchromodaal vervoer kan bovendien alleen bestaan bij hoogfrequente verbindingen; bij voorkeur dagelijks, zo mogelijk vaker. Dat vereist volume en schaal, om zo goederenstromen te kunnen bundelen en optimale bezettingsgraden te creëren. Iets wat bij uitstek kan in de haven van Rotterdam bij ECT en daarom een uitstekend vertrekpunt is voor het organiseren van synchromodaal vervoer. Dat sluit continentale lading overigens op geen enkele manier uit. Immers: hoe meer volume, hoe groter de schaal, hoe concurrerender het concept.

Nederland is de bakermat van synchromodaliteit

European Gateway Services

ECT’s dochteronderneming European Gateway Services (EGS) maakt inmiddels al enkele jaren concreet werk van synchromodaliteit. Dat gebeurt middels een eigen omvangrijk Europees achterlandnetwerk met hoogfrequente verbindingen via binnenvaart en spoor, waarbij net zo flexibel ook de weg wordt ingezet. Sinds kort beschikt EGS over een Synchromodale Trip Optimizer (STO). Een uniek, uitermate geavanceerd planningssysteem dat alle variabelen voor achterlandvervoer in zich heeft - beschikbare modaliteiten, bezettingsgraden, routes, doorlooptijden, eventuele verstoringen - en op basis daarvan voor iedere opdracht de optimale synchromodale aanpak presenteert. Ook wanneer onderweg een verstoring optreedt, kan EGS hierop proactief anticiperen.

De Synchromodale Trip Optimizer is een uniek systeem

De kracht van synchromodaliteit voor de klant is betrouwbaarheid tegen aantrekkelijke kosten en een lagere carbon footprint, waarbij track & trace het vervoer optimaal zichtbaar en inzichtelijk maakt. Nodig van de kant van de klant daarvoor is het aan de synchromodale dienstverlener - zoals EGS - de vrijheid geven voor het kiezen van de modaliteit(en), routing en tijd van transport. Kort gezegd: a-modaal boeken! Dat lijkt eenvoudig, maar vereist in de praktijk van de rederij, vervoerder, expediteur of verlader - gewend als deze is zelf de touwtjes in handen te houden - een enorme mental shift.

De kracht voor de klant is betrouwbaarheid

Voor die mental shift is veel voorlichting en uitleg over synchromodaliteit nodig. Dat gebeurt volop vanuit de Topsector Logistiek en dat doet EGS zelf (in samenwerking met onder meer TNO) via de SynchroMania Game. Door potentiële klanten deze serious game te laten spelen, ervaren zij spelenderwijs de positieve impact van synchromodaal vervoer op efficiency, kosten, CO2-uitstoot en in algemene zin het beter benutten van middelen en infrastructuur.

Net als bij elke andere nieuwe ontwikkeling zal ook synchromodaliteit voorlopers en volgers kennen. Vast staat dat synchromodaal denken steeds meer voedingsbodem krijgt. Initiatieven binnen de Topsector Logistiek, maar vooral ook vanuit het bedrijfsleven zelf bewijzen dat. Er zijn zeker nog stepstones te behalen (douane- en verzekeringstechnisch bijvoorbeeld), maar zowel vanuit ieders individuele bedrijfsbelang, ketenbrede samenwerking als collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt het concept overduidelijk meerwaarde. De toekomst is synchromodaal!

Wando Boevé
Directeur Marketing & Sales ECT en binnen de Nederlandse Topsector Logistiek inspirator voor synchromodaal vervoer

center center

U bent hier

Blog

ECT 50 jaar koploper in containeroverslag

Hoe ECT onze economie blijft ontwikkelen

Innovatie gaat altijd door

Op weg naar de containeroverslag van de toekomst…

Vakmanschap is meesterschap

De toekomst is synchromodaal

Samenwerking is de sleutel tot succes