Het ontstaan van ECT
ECT 50 jaar prominent in de haven
3 mei 1966 - Van oorlogsschuit tot containerreus
Het begin van een nieuw tijdperk
ECT’s wereldwijd meest gebruikte uitvinding
50 jaar ECT, 50 jaar sociale innovatie
Achterlandvervoer zit in ECT’s genen
Al meer dan een kwart eeuw bijzonder

ECT 50 jaar koploper in containeroverslag

Leo Ruijs - Chief Executive Officer ECT

Hoe ECT onze economie blijft ontwikkelen

Bart Kuipers - Erasmus Universiteit Rotterdam

Innovatie gaat altijd door

Paul van Bennekom

Op weg naar de containeroverslag van de toekomst…

Jan Waas - Directeur Technologie & Engineering ECT

Vakmanschap is meesterschap

Jasper Hooykaas - Directeur Operatie & HR

De toekomst is synchromodaal

Directeur Marketing & Sales ECT en binnen de Nederlandse Topsector Logistiek inspirator voor synchromodaal vervoer

Samenwerking is de sleutel tot succes

Dhr. Wim van der Leegte - president-directeur VDL Groep

Hoe ECT onze economie blijft ontwikkelen

Bart Kuipers - Erasmus Universiteit Rotterdam

De container is de belangrijkste uitvinding van de afgelopen eeuw. Wanneer we op wereldschaal kijken dan heeft de container de huidige globalisering in belangrijke mate mogelijk gemaakt, waarbij China de werkplaats van de wereld werd. Maar ook voor Nederland is het belang van de container groot. De Nederlandse economie heeft zich sinds de negentiger jaren tot een distributie-economie ontwikkeld waarin de container een sleutelrol speelt. Het overkoepelende begrip dat hiermee samenhangt heet ‘wederuitvoer’. Bij wederuitvoer worden goederen die vooral in China worden geproduceerd door Nederlandse bedrijven geïmporteerd. Deze goederen worden vervoerd in een container en in een distributiecentrum opgeslagen. Vanuit dit distributiecentrum worden deze goederen vervolgens weer geëxporteerd—met als belangrijkste bestemming Duitsland. De wederuitvoer is omvangrijk: in 2014 ging het om 200 miljard euro aan exportwaarde, iets minder dan de export van 238 miljard euro van in Nederland geproduceerde goederen. Het bijzondere is dat in Nederland ongeveer 29 miljard euro waarde wordt toegevoegd aan deze wederuitvoer: toen de goederen in ons land werden geïmporteerd waren ze ‘slechts' 171 miljard euro waard. Dit betekent dat zo’n 4 procent van de Nederlandse economie samenhangt met deze wederuitvoer: en dat is heel erg veel. Het is ruim het dubbele van de bijdrage van de Rotterdamse haven aan de Nederlandse economie—maar eigenlijk moet het daar natuurlijk bij opgeteld worden, want wederuitvoer is ondenkbaar zonder deze haven.

De opkomst van de container is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de spectaculaire groei van de wederuitvoer: een verdubbeling in de afgelopen tien jaar en een groei met een factor 15 sinds de beginjaren tachtig. Maar naast de opkomst van de container wijzen gezamenlijke experts van het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) letterlijk op de bijdrage van ECT. Het is ECT die door de technologische innovaties in gerobotiseerde overslag sinds 1993 voor een impuls in de wederuitvoer heeft gezorgd. Ik denk dat deze onderzoekers gelijk hebben. Het is juist de sterke technologische gerichtheid van ECT die aansloot op andere vernieuwingen in het begin van de negentiger jaren zoals de opkomst van het logistieke management, de introductie van ICT in de logistiek (EDI en telematica) en belangrijke geopolitieke ontwikkelingen. Nederland ontwikkelde zich tot distributieland en de Rotterdamse haven tot mainport. ECT was - samen met Schiphol en KLM - een belangrijk kroonjuweel bij deze strategie. ECT voelde aan dat sprake was van een ‘window of opportunity’ en sprong hier overtuigend in door de ontwikkeling van het Mega Hub Center op de Maasvlakte. Een belangrijke aanvullende eigenschap van ECT was dat het traditioneel open stond voor het delen van kennis. In ‘Handen af van ECT?’, een veelbesproken artikel in het economenblad ESB uit 1999 wijst een aantal auteurs onder leiding van het huidige Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf op het strategische belang van de technologische innovatie van ECT voor de Nederlandse economie en op het feit dat ECT actief participeert en daarmee haar kennis deelt in het zogenaamde ICES-programma, waarin de maatschappelijke toepassing van transporttechnologische vernieuwing centraal staat.

Eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Nog steeds vervult ECT deze rol van vernieuwer en nog steeds deelt ECT actief haar kennis in de nationale kennisnetwerken. Nu heet de belangrijke innovatie die ECT uitrolt ‘synchromodaal vervoer’. In de publicatie ‘De toekomst van het goederenvervoer’ van ECT wordt het strategische belang van dit concept beschreven. ECT participeert actief in het huidige nationale logistieke kennisinitiatief TKI Dinalog, gericht op het versterken van de logistieke functie voor ons land. En juist synchromodaal vervoer als de belangrijkste logistieke vernieuwing in de havenlogistieke dienstverlening van dit moment, heeft volgens de eerder aangehaalde experts van het CPB en CBS voor een verdere versterking van de wederuitvoer gezorgd.

Ik kijk met een schuin oog naar één van de eerdere publicaties waarin ECT haar kennis aan de Nederlandse economie heeft gepresenteerd, getiteld “Met het oog op morgen”: de ECT-visie uit 1992, geschetst door toenmalig directeur Gerrit Wormmeester en gevisualiseerd door de tekenaar Rudolf Das. Een visie waarin de geesten rijp werden gemaakt voor de containeroverslag van de toekomst met een callsize van 6.000 containermoves (3.000 lossen, 3.000 laden). In het voorwoord verwacht Wormmeester al op voorhand dat de toekomst er heel anders uit zal gaan zien dan in zijn boek geschetst. Maar juist het kenmerk van Wormmeesters visionaire toekomstvisie was dat het een gedeelde visie was van ECT met Havenbedrijf Rotterdam en anderen. En juist ook het delen van de kennis van dit in 2016 nog steeds zo innovatieve bedrijf met de logistieke gemeenschap in ons land geeft de grote waarde van ECT voor de toekomst van Nederland aan. Want het leidt geen twijfel dat ECT ook op de huidige roerige tijden in de containerlogistiek een ijzersterk wapen heeft: innovatie.


Bart Kuipers, Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Bronnen:

ECT (2011) De toekomst van het goederenvervoer. De visie van ECT op duurzaam en betrouwbaar Europees transport, Rotterdam: ECT.

Dijkgraaf, E., R.C.G. Haffner, P.T. van der Schans & M. Varkevisser (1999) ‘Handen af van ECT?’ Economisch Statistische Berichten, 6 januari 1999: 10-13.

Kuypers, F., A. Lejour, O. Lemmers & P. Ramaekers (2012) Kenmerken van wederuitvoerbedrijven. Den Haag/Heerlen: CBS/CPB.

Wormmeester, G.J. (1992) Met het oog op morgen: ontwikkelingstraject infrastructuur goederenvervoer, Rotterdam: ECT Corporate Communications

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/artikelen/archief/2015/meer-dan-helft-internationaal-transport-is-doorvoer-of-wederuitvoer1.htm

 

  

 

U bent hier

Blog

ECT 50 jaar koploper in containeroverslag

Hoe ECT onze economie blijft ontwikkelen

Innovatie gaat altijd door

Op weg naar de containeroverslag van de toekomst…

Vakmanschap is meesterschap

De toekomst is synchromodaal

Samenwerking is de sleutel tot succes