Het ontstaan van ECT
ECT 50 jaar prominent in de haven
3 mei 1966 - Van oorlogsschuit tot containerreus
Het begin van een nieuw tijdperk
ECT’s wereldwijd meest gebruikte uitvinding
50 jaar ECT, 50 jaar sociale innovatie
Achterlandvervoer zit in ECT’s genen
Al meer dan een kwart eeuw bijzonder

ECT 50 jaar koploper in containeroverslag

Leo Ruijs - Chief Executive Officer ECT

Hoe ECT onze economie blijft ontwikkelen

Bart Kuipers - Erasmus Universiteit Rotterdam

Innovatie gaat altijd door

Paul van Bennekom

Op weg naar de containeroverslag van de toekomst…

Jan Waas - Directeur Technologie & Engineering ECT

Vakmanschap is meesterschap

Jasper Hooykaas - Directeur Operatie & HR

De toekomst is synchromodaal

Directeur Marketing & Sales ECT en binnen de Nederlandse Topsector Logistiek inspirator voor synchromodaal vervoer

Samenwerking is de sleutel tot succes

Dhr. Wim van der Leegte - president-directeur VDL Groep

Vakmanschap is meesterschap

Jasper Hooykaas - Directeur Operatie & HR

ECT is wereldwijd bekend om de vele technologische vernieuwingen. Automated Guided Vehicles, Automated Stacking Cranes, etc. zijn uitvindingen waar wij als bedrijf terecht trots op zijn. Techniek is echter geen doel op zich. Waar het om gaat, is het voortdurend verder ontwikkelen van de organisatie. 50 jaar ECT is daarom zeker ook 50 jaar sociale innovatie.

Organisatieontwikkeling - of sociale innovatie - heeft onterecht vaak een soft imago. Het primaire doel ervan is het steeds weer verbeteren van de service aan klanten. En dat kan door voortdurend beter, slimmer en efficiënter te werken. Techniek is hiervoor belangrijk, het zijn echter de medewerkers die het verschil maken. Verantwoordelijkheden moeten daarbij op de juiste plaats in de organisatie liggen. ECT’s circa 2000 vakmensen weten als geen ander hoe hun eigen werk het beste uit te voeren. Dat hoeft hen niet te worden uitgelegd. Integendeel; wij verwachten juist van onze medewerkers dat zij de organisatie aangeven wat er nodig is voor een optimale uitvoering. Binnen randvoorwaarden is het aan het bedrijf om daaraan te voldoen.  

ECT heeft 2000 vakmensen in dienst

Het kan ook anders: toen ECT begin jaren negentig de allereerste automatische containerterminal ter wereld ontwikkelde, was het oorspronkelijke idee van de technici anders. Hun plan was medewerkers opdracht voor opdracht te geven. Of praktisch gezegd: pak eerst die container op, dan die, enz. enz. Wij hebben daar een alternatieve aanpak tegenover gezet. Uitgangspunt was het volledig benutten van ieders vakmanschap. Via een experiment zijn beide invalshoeken destijds door twee teams in de praktijk getest. Centraal stond een serie opdrachten aan een straddle-carrierchauffeur. Team 1 kreeg daarbij opdracht voor opdracht, team 2 alle opdrachten in één keer, zodat de vakman zelf kon kiezen welke container eerst. Team 2 bleek duidelijk efficiënter. Terwijl team 1 op het moment dat er met een container iets mis was bleef wachten, kon team 2 hier naar eigen inzicht omheen werken.

Het draait om het volledig benutten van ieders vakmanschap

ECT is hierna steeds verder gegaan met het ontwikkelen van de organisatie vanuit verantwoordelijkheid in plaats van uit hiërarchie. Verantwoordelijkheid krijgen betekent daarbij óók dat de medewerker bereid moet zijn verantwoording af te leggen. Dingen die fout gaan, moeten als zodanig worden benoemd. Zo blijft het bedrijf leren en kan de dienstverlening steeds verbeteren.

De organisatie ontwikkelen wij vanuit verantwoordelijkheid

Op dit moment proberen wij in samenspraak met ook de Ondernemingsraad het volgende verschil te maken door het realiseren van een daadwerkelijke ‘non-stop’ 24-uurs dienstverlening gedurende 7 dagen in de week, zonder onderbrekingen door shiftwissels, etc. Dat is de reden van de huidige testen op de ECT-terminals met optimal character recognition (OCR) op de kraan voor het uitlezen van containergegevens. Iets vergelijkbaars geldt voor de testen die wij uitvoeren met kadekranen die van binnen uit het operationele gebouw door onze kraanmachinisten worden bediend. Het vakmanschap van de medewerkers blijft daarbij vooropstaan. Of het nu van binnenuit gebeurt of vanuit de kraancabine: het kraanteam bepaalt vanuit haar deskundigheid hoe het lossen en laden het meest efficiënt kan gebeuren. De verantwoordelijkheid leggen bij het kraanteam is wat dat betreft niet het eindstation. De volgende stap waar ECT werk van maakt, is het inrichten van objectteams (bestaande uit verschillende kraanteams) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de optimale afhandeling van een deepsea-schip, feeders, treinen of binnenvaartschepen.

Stilstand is achteruitgang. Processen veranderen en daarmee de organisatie. Het is mijn overtuiging dat succesvolle verandering alleen kan slagen als wij met alle betrokkenen voortdurend vooruitkijken. Ieder idee voor verdere ontwikkeling van de organisatie is altijd welkom. Van 2000 vakmensen mag je dat ook verwachten. De beste innovaties zijn de vernieuwingen die vanuit de eigen organisatie komen. Dat heeft ECT de afgelopen 50 jaar bewezen. Het zal er ook in de toekomst voor zorgen dat ECT onverminderd de toongevende containerterminaloperator en marktleider van Europa blijft.


Jasper Hooykaas
Directeur Operatie & HR

center center

U bent hier

Blog

ECT 50 jaar koploper in containeroverslag

Hoe ECT onze economie blijft ontwikkelen

Innovatie gaat altijd door

Op weg naar de containeroverslag van de toekomst…

Vakmanschap is meesterschap

De toekomst is synchromodaal

Samenwerking is de sleutel tot succes