EGS wint German Dutch Logistics Award 2018

European Gateway Services (EGS) heeft de eerste German Dutch Logistics Award gewonnen voor haar visie op synchromodaal vervoer en de manier waarop dit in de praktijk wordt gebracht. De prijs is gisterenmiddag in Duisburg uitgereikt tijdens de 5e editie van de German Dutch Logistics Conference.

EGS past synchromodaal vervoer toe omdat daarmee het logistieke proces efficiënter en duurzamer wordt. Synchromodaal vervoer betekent dat de keuze voor de vervoersmodaliteit en de te nemen route continu worden gebaseerd op de actuele omstandigheden en de gewenste aflevertijd.

EGS heeft hiertoe de Synchromodal Trip Optimizer (STO) ontwikkeld. Dit planningssysteem houdt rekening met diverse variabelen voor het achterlandvervoer. Voor elke transportopdracht berekent de STO de optimale synchromodale oplossing. Als onderweg sprake is van een verstoring, kan EGS hier proactief op anticiperen. Het uitgangspunt is om elke container op de afgesproken locatie en op de afgesproken tijd af te leveren, tegen concurrerende kosten en met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Het EGS-netwerk omvat terminals in diverse landen in West-Europa, maar de nadruk ligt op Nederland en Duitsland.

De German Dutch Logistics Award wordt jaarlijks toegekend aan een bedrijf of initiatief dat het meest heeft bijgedragen aan de Duits-Nederlandse logistieke samenwerking. De Award is een initiatief van Nieuwsblad Transport en Deutsche Verkehrs-Zeitung. Drie bedrijven waren genomineerd voor de prijs. EGS kreeg de voorkeur van 54% van de conferentiedeelnemers, die tijdens het congres hun stem konden uitbrengen.


Overhandiging award (Foto: Nieuwsblad Transport)