Steeds hogere producties, steeds meer kranen

Afgelopen week heeft Hutchison Ports ECT Euromax een nieuw record geboekt op de CEM Triton van rederij Evergreen. Met een kadeproductiviteit van boven de 200 moves per uur, kon de CEM Triton binnen 24 uur de haven weer verlaten. Voor dit laad- en losproces zijn 7 kranen ingezet.

Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) investeert continu in het verbeteren van haar processen. Steeds hogere producties en de inzet van steeds meer kranen tegelijkertijd op één schip zijn nodig om de schaalvergroting in de containervaart te beantwoorden. ECT zet geregeld 7 tot 8 kranen in op een schip om de gewenste producties te realiseren.

Leo Ruijs, CEO van ECT: “Dit mooie resultaat voor de Euromax terminal en voor ECT is een teken van de goede en intensieve samenwerking met onze klanten, essentieel om de steeds groter wordende schepen snel en efficiënt af te handelen.”