Containerpionier met visie

Containerpionier met visie

Vanaf het allereerste containerschip dat in 1966 Europa bezocht, is ECT leidend in containeroverslag. Steeds vooruitkijkend en -denkend om voor zijn klanten verdere groei mogelijk te maken. Zowel aan de zeezijde als aan de landkant, altijd met visie.

Voorop in nieuwe ontwikkelingen

Waar anderen grenzen zagen, ging ECT over die grenzen heen en ontwikkelde de Maasvlakte tot hét centrum van de Europese containeroverslag. Als marktleider is het ECT’s ambitie continu voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen die de service en performance verder verbeteren. De state-of-the-art ECT Delta Terminal en Euromax Terminal Rotterdam op de Maasvlakte zijn daarvan een goed voorbeeld.

Duurzaam en betrouwbaar Europees transport

Containeroverslag is maar één schakel in veelal complexe logistieke ketens, zo beseft ECT. In het in 2011 verschenen De toekomst van het goederenvervoer rapport verwoordt ECT zijn visie op duurzaam en betrouwbaar Europees transport. Via European Gateway Services geeft het hier concreet invulling aan.