ECT werkt veilig

Veilig werken

Veilig werken is voor ECT prioriteit nr. 1. Iedereen moet elke dag gezond naar huis. Op alle ECT-locaties gelden strenge veiligheidsregels, zowel voor de ECT-medewerkers zelf, inhuurkrachten, leveranciers als bezoekers. Speciale programma’s maken de medewerkers blijvend bewust van de veiligheidsrisico's. Waar dit niet volstaat, is handhaving vanzelfsprekend.

Alle activiteiten op de ECT-terminals gebeuren volgens duidelijke, vastomlijnde procedures. Regelmatig vindt controle plaats van het vele materieel. De techniek op de terminals zit bovendien zo in elkaar dat één onverhoopt falen niet tot een ernstig incident kan leiden. Het is de overtuiging van ECT dat juist door een veilige operatie, service en performance blijvend kunnen worden verbeterd.