Sponsoring & Donaties

Zuid-Hollands Landschap

 

 

 


 

DeltaPort Donatiefonds

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

ECT staat midden in de samenleving en is zich terdege bewust van zijn sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden. Om deze reden draagt ECT op diverse manieren bij aan sociaal maatschappelijke initiatieven en goede doelen.
Een aantal organisaties waaraan ECT zich heeft verbonden door middel van sponsoring en/of donaties zijn: Het Zuid-Hollands Landschap, IMC Weekendschool, Roparun (specifiek het team van de ECT Runners), het Sophia Kinderziekenhuis en het Maritiem Museum.

DeltaPort Donatiefonds

Naast deze initiatieven, draagt ECT bij aan het DeltaPort Donatiefonds. Het DeltaPort Donatiefonds is ondergebracht in een stichting van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid. Zij doet dit door het ondersteunen van instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.