Onderwijsinformatie

Interesse voor ECT?

Jongeren interesseren voor de haven vindt ECT van het allergrootste belang. ECT zet de poorten graag voor hen open. Ook geven ECT-medewerkers regelmatig gastlessen op universiteiten en (hoge)scholen.

Op bezoek bij ECT

Met school een bezoek brengen aan ECT kan via het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC Mainport Rotterdam). Het EIC organiseert excursies voor leerlingen en studenten vanaf basisschool groep 8 t/m HBO-instellingen en universiteiten. Een excursie door de Rotterdamse haven duurt in principe een hele dag. Het bedrijfsbezoek is één van de onderdelen. Voor elke aanvraag van een school maakt het EIC een apart programma. Alle informatie over hoe dit te organiseren, is te lezen op de website van het EIC Mainport Rotterdam.