You are here

100.000 containers in 1 week

100.000 containers in 1 week

12 January 2011

ECT start het jaar met een overslag record: op de drie deep-sea terminals (ECT City Terminal, ECT Delta Terminal en Euromax Terminal Rotterdam) worden in één week meer dan 100.000 containers overgeslagen. Dat is een rij containers van de Maasvlakte naar Berlijn.

Cover Fast Forward 100.000

Cover Fast Forward Special