U bent hier

Maatregelen Coronavirus (2) - Informatie voor klanten

Maatregelen Coronavirus (2) - Informatie voor klanten

Hierbij informeren wij u graag over de maatregelen die ECT heeft genomen in het kader van het Coronavirus. Al sinds het begin van het uitbreken van het Coronavirus volgen wij de ontwikkelingen op de voet en hebben steeds gepaste maatregelen genomen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en van de Port Health Authority.
Wij hebben hierbij een drietal doelstellingen:

 • Beschermen van de gezondheid van onze medewerkers (op het werk);
 • het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit op de terminals en in het EGS netwerk;
 • het blijvend informeren van de medewerkers en klanten/leveranciers over de te nemen (voorzorgs-)maatregelen.

Op de eerste twee doelstellingen wordt hieronder kort ingegaan.

 • Beschermen van de gezondheid van onze medewerkers (op het werk):
  Om besmetting van medewerkers op het werk te voorkomen, hebben wij maatregelen genomen die gerelateerd zijn aan (zakelijke) bezoeken aan onze terminals en de eigen dienstreizen. Tot nader orde worden beide opgeschort. Indien absoluut noodzakelijk voor ons primaire proces, kan toestemming worden verleend. Tevens worden geen rondleidingen op de terminals toegestaan. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de bevoegde instanties en de Rijksoverheid. Die richtlijnen volgen wij ook om besmettingsrisico’s voor en door onze medewerkers te voorkomen. De maatregelen worden continu aangepast als de omstandigheden wijzigen.
 • Bedrijfscontinuïteit:
  Voor bedrijfskritische functies hebben wij, naast de reguliere maatregelen, aanvullende maatregelen genomen om gelijktijdige besmetting te voorkomen en de continuïteit te kunnen waarborgen. Dit gebeurt door o.a. te voorkomen dat teveel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek aanwezig zijn, door afdelingen te splitsen, door alternatieve werkplekken beschikbaar te hebben en als voorzorgsmaatregel worden medewerkers met (milde) klachten tijdelijk niet te werk gesteld.

In het kort is de situatie als volgt:

 • de terminals zijn open en volledig operationeel;
 • de terminals zijn bereikbaar via uw normale communicatiekanalen;
 • indien de omstandigheden veranderen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hutchison Ports ECT Rotterdam