U bent hier

Operationele situatie ECT

Operationele situatie ECT

Op dit moment hebben wij als gevolg van het Coronavirus te maken met een aantal ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op onze productiviteit in de komende periode.

Wij worden geconfronteerd met een sterke toename van het aantal collega’s dat preventief thuis moet blijven, in het kader van de voorschriften van het RIVM. Hierdoor hebben wij te maken met een lagere bezetting dan normaal gesproken. Daarnaast nemen wij preventieve maatregelen om de besmettingsrisico’s te minimaliseren, bijvoorbeeld ten aanzien van de ploegenwissel en het vervoer van medewerkers over de terminal, hetgeen capaciteit kost. Tenslotte is het werkaanbod over de week sterk wisselend, waardoor wij worden geconfronteerd met sterke pieken en dalen. Dit leidt tot enerzijds leegloop en anderzijds tekorten aan medewerkers. Dat is in deze tijd onder de huidige omstandigheden moeilijk op te vangen.

Wij doen er alles aan om de gezondheid van onze medewerkers en de medewerkers van onze klanten te beschermen en tegelijkertijd de operationele continuïteit van ons bedrijf te garanderen. In deze buitengewone situatie kunnen wij echter niet altijd de gevraagde schema’s garanderen. Wij rekenen op uw begrip.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hutchison Ports ECT Rotterdam