U bent hier

Waarom zet ECT de handscan niet uit?

Waarom zet ECT de handscan niet uit?

Vanuit de wegvervoersector krijgen wij veel vragen en worden zorgen uitgesproken over de besmettingsrisico’s door het gebruik van de handscan t.b.v. de CargoCard.

Het systeem van de CargoCard en de handscan is een essentieel onderdeel van het veiligheidsbeleid van ECT en van het logistieke proces op de ECT terminals. Het uitschakelen van de handscan leidt tot verhoogde risico’s op het gebied van de veiligheid en leidt tot potentieel misbruik met de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor ECT.

Wanneer wij de handscan (tijdelijk) uit zouden schakelen, behoudt ECT haar verplichtingen in het kader van de ISPS-wetgeving. Daarnaast behandelen wij lading van derden, die ook eisen stellen aan het proces en verwachtingen hebben t.a.v. de gehanteerde veiligheidsmaatregelen.

In het kader van de ISPS wetgeving heeft de Port Security Officer het volgende aangegeven. Een bedrijf dat niet meer geheel conform het bestaande beveiligingsplan kan werken, is verplicht om hier toestemming voor te vragen en moet tevens vervangende maatregelen nemen. In ons geval zou ECT dan fysieke controles moeten invoeren. Wij hebben niet de resources om dit efficiënt uit te voeren noch vermindert dit naar onze mening het besmettingsrisico. Sterker nog gegeven de afstandsrichtlijnen van de RIVM wordt dit eerder groter.

Naast de wettelijke verplichtingen hebben wij ook commerciële afspraken. Een verandering van ons veiligheidsbeleid is niet alleen een zaak van ECT. Wij hebben de branchevertegenwoordigers van rederijen en ladingbelanghebbenden om een vrijwaring voor de aansprakelijkheidsrisico’s gevraagd, maar die kunnen ze niet geven. Het is ondoenlijk om van iedere individuele partij een dergelijke vrijwaring te krijgen.

Om bovenstaande redenen kan ECT de handscan niet uitschakelen.

Wij hebben zeker begrip voor de zorgen die er leven. ECT neemt t.a.v. het gebruik van de handscan, dan ook de nodige sanitaire maatregelen en is de (tweede) handscan bij de balie uitgeschakeld. ECT verwacht ook dat de gebruikers van de handscan zelf verantwoordelijkheid nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Wij moeten dit samen doen.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hutchison Ports ECT Rotterdam