U bent hier

Terminal splitsing DDE - Barge operators

Terminal splitsing DDE - Barge operators

Zoals reeds eerder vermeld, start de renovatie van het AGV gebied op 8 maart a.s. Naast het geplande landzijdige ITT, zijn extra initiatieven nodig om een efficiënte operatie mogelijk te maken. Gedurende de eerste fase van de renovatie wordt de zuidzijde van de ECT Delta terminal gesplitst in twee delen. Dit betekent dat de procedures worden aangepast, waarbij operators worden verzocht om het mogelijk te maken – gebaseerd op de actuele situatie – om te besluiten te laden en te lossen op het toegewezen deel van de terminal.

Wij hanteren hierbij de volgende procedures:

- bij het aanmelden van een lichter dient u voor de te lossen en te laden containers onderscheid te maken in de DDE en de DDW. Er moet een aparte opgave in Portbase gedaan worden. Hiertoe zal ECT:

o aan de hand van een wekelijks schema inzichtelijk maken op welke deelterminal deepsea schepen zullen worden behandeld;

o de gebruikelijke website applicaties op korte termijn aanpassen om inzichtelijk te maken welke deepsea schepen op welke deelterminal(s) worden afgehandeld;

o na het insturen van de los- en laadinformatie nog een controle verrichten. Indien de gemelde gegevens niet juist zijn, kan dan alsnog een (andere) splitsing van het bezoek plaatsvinden;

- u dient de te lossen containers zo aan boord te stuwen dat een gesplitste afhandeling mogelijk is;

- bij het laden dient rekening te worden gehouden met een mogelijke split-call;

- de los- en laadinformatie dient minimaal 12 uur voor ETA te worden ingestuurd (in plaats van de huidige 8 uur). Hierdoor hebben wij meer tijd om mogelijke (beperkte) ITT stromen van en naar de deelterminals, HH en DBF te organiseren. Hiervoor is het nodig om de COPINO 9 in te sturen aangezien wij de informatie uit een COPINO 13 niet kunnen gebruiken voor het opstarten van ITT;

- na de CUT-OFF worden de regels voor het bij- en afboeken van containers strikt gehandhaafd om onnodige ITT ritten te voorkomen.

Wij vragen uw begrip en medewerking voor bovengenoemde procedures om zo de hinder tijdens de renovatie zoveel mogelijk te beperken.

Terminal splitsing DDE - Barge operators