Nieuwe tarieven wegvervoer - brief naar wegvervoerders