U bent hier

Duurzaamheid: Technische ontwikkelingen

Duurzaamheid: Technische ontwikkelingen

Duurzaamheid staat al jaren hoog op de agenda van ECT. Diverse initiatieven dragen bij aan de verdere verduurzaming van de organisatie. Het volgen van technische ontwikkelingen op het gebied van energiedragers is daar onderdeel van.

Henk-Jan Bax (General Manager Repair en Maintenance) en Paul van Bennekom (Manager Infrastructure & Equipment) houden met hun teams en ECT’s werkgroep Sustainability de ontwikkelingen in de markt op het gebied van equipment en energiebronnen nauwgezet in de gaten. Ook middels gesprekken met leveranciers blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen en de manier waarop ECT aan haar duurzaamheidsdoelstellingen kan voldoen.

De doelstelling is om in 2035 emissieloos te zijn. Henk-Jan Bax: “Het is een uitdaging om goed te bepalen wat ECT moet doen om daar te komen. Onze teams zijn bezig om de terminal toekomstbestendig te maken. Zij houden trends bij en doen onderzoek. Momenteel nemen de ontwikkelingen rond waterstof en andere alternatieve energiebronnen toe. Voor ons is dat interessant. Waar moeten we op inspelen en rekening mee houden. En wat doen de verschillende overheden op dit terrein?”

ECT opereert geautomatiseerde terminals. Wij staan wereldwijd in de top 10 van energie zuinige terminals. De hele automatisering van de jaren ‘90 was een enorme vergroening. Wij waren echt koploper. Na de eerste automatisering slag is er een continu proces geweest van het doorvoeren van optimalisaties. En nog steeds worden er elk jaar verbeteringen doorgevoerd en worden nieuwe technieken ingepast. Aan de andere kant is het in een bestaande terminal minder makkelijk om grote stappen te zetten in verdere verduurzaming. Er moeten veel aanpassingen worden gedaan, in zowel processen als equipment.

“Het beperkt zich niet alleen tot het equipment, juist de infrastructuur is een belangrijke enabler om straks, voor met name de mobiele voertuigen, verdere verduurzaming mogelijk te maken.”

Begin dit jaar zijn er nieuwe Straddle Carriers en Multi Trailer Trucks (MTT’s) aangeschaft. Ook zijn er modulaire AGV’s besteld. Modulair, opdat later kan worden omgeschakeld naar een andere energiebronnen. Zo kun je nu alvast je equipment inrichten op de toekomst. Paul van Bennekom: “Het beperkt zich niet alleen tot het equipment, juist de infrastructuur is een belangrijke enabler om straks, voor met name de mobiele voertuigen, verdere verduurzaming mogelijk te maken.”

AGV’s, carriers, MTT’s en personeelswagens zullen elektrisch worden en gebruik gaan maken van waterstof of batterijen als energiedragers. ECT volgt deze marktontwikkelingen nauwgezet. Henk-Jan Bax: “Het grote equipment dat wij gebruiken is geen massaproduct, dus wij moeten de leveranciers aanjagen om dit te ontwikkelen. ECT is al vaker initiatiefnemer geweest van nieuwe ontwikkelingen voor equipment, wat heeft bijgedragen aan veel minder brandstofverbruik.”

De volgende stap is te berekenen wat de kosten zijn voor nieuwe alternatieven, want verduurzaming heeft uiteraard ook een financiële kant . Paul van Bennekom “Naast het technische en kostenaspect, draait het uiteraard ook om de zorg voor onze planeet en haar bewoners. Ook op de terminals zijn gezondheid en schone lucht belangrijk.”