U bent hier

EGS partner voor DHL in organisatie containerstroom Kyocera naar Venlo

EGS partner voor DHL in organisatie containerstroom Kyocera naar Venlo

Schaalvergroting aan de zeezijde vereist hoge frequentie aan de landzijde

Vanuit het Europees Distributiecentrum (EDC) in Beringe, vlakbij Venlo in zuidoost-Nederland, voorziet het Japanse Kyocera Document Solutions geheel Europa, het Midden-Oosten en Afrika van printers en toebehoren. De overzeese aanvoer van al deze goederen loopt voor het grootste deel via Rotterdam. Dimitri Maaten van DHL Global Forwarding vertelt hoe de containers van hier uit met behulp van partners als European Gateway Services in een constante stroom naar Kyocera’s EDC reizen.

Wekelijks arriveren voor Kyocera in Rotterdam forse aantallen containers. DHL Global Forwarding voert voor het Japanse bedrijf de regie om deze steeds zo snel mogelijk naar het achterland te transporteren. Voor circa 95 procent gebeurt dat via de trein- en binnenvaartverbindingen van European Gateway Services (EGS). Dit transportonderdeel van Hutchison Ports ECT Rotterdam verbindt alle deepsea-terminals in de Rotterdamse haven wekelijks 25 keer per trein en 6 keer per binnenvaartschip met de inlandterminal Hutchison Ports Venlo in zuidoost-Nederland. Hiervandaan verzorgt vervoerder CTV per truck de last mile naar het twintig kilometer verderop gelegen EDC van Kyocera.

Hoogfrequent en documentloos

Een belangrijke reden voor DHL om inmiddels al vele jaren voor EGS te kiezen, is de hoge frequentie van met name de spoorverbinding. Maaten: “De containers die in Rotterdam voor Kyocera arriveren, moeten daar zo snel mogelijk weg. Met de grote aantallen waarover het hier gaat, heb je niets aan een verbinding die maar één of enkele keren per week een vertrek heeft.” Een tweede voordeel van EGS is de optie om containers tussen Rotterdam en Venlo documentloos te vervoeren. Het transport over een afstand van 200 kilometer van deepsea-terminal naar inlandterminal gebeurt op de douanevergunning (domproc) van ECT. Inlandterminal Hutchison Ports Venlo fungeert als extended gate. “Als DHL hoeven wij niet al in de zeehaven een douanedocument op te maken. Dat scheelt tijd plus geld en voorkomt het voortdurend moeten bijhouden van de geldigheid van douanedocumenten.”  

Constante afstemming

Dagelijks krijgt DHL van EGS een overzicht van de voor vervoer gepland staande Kyocera-containers. Maaten: “Zo nodig kunnen wij dan nog aanpassingen doen of die keer dat spoed dit nodig maakt, kiezen voor de truck.” Constante afstemming is in de logistieke keten sowieso cruciaal. Maaten noemt de verschillende betrokken partijen nadrukkelijk partners. “Zelf stemmen wij af met EGS en Hutchison Ports Venlo. CTV doet dat met de inlandterminal.” Alle schakels sluiten zo naadloos op elkaar aan. “Openheid naar elkaar voorkomt ruis. Op die manier zie je ook tijdig knelpunten.”

Genoeg uitdagingen

Uitdagingen zijn er namelijk genoeg. Eén daarvan is voor Maaten de alsmaar verdergaande concentratie en schaalvergroting in het deepsea-vervoer. De inzet van steeds grotere schepen van 20.000+ TEU leidt in de haven tot minder aanlopen met call sizes tot wel 10.000 containers per bezoek. “Die pieken krijg je aan de landzijde niet in één keer weg. De spelregels die de deepsea-rederijen hanteren voor demurrage maken dat echter wel noodzakelijk, om zo extra kosten voor ons als expediteur - en daarmee de klant - te voorkomen.”

De andere kant op gelden die uitdagingen tevens voor het retourneren van lege containers. Ook in de binnenvaart is sprake van steeds grotere call sizes met op één schip zoveel mogelijk lading voor één terminal. Maaten: “Verschillende deepsea-rederijen vragen hun lege containers terug bij empty depots in het Rotterdamse stadsgebied. Die worden nu veelal nog maar twee keer per week aangelopen. Voorheen was dat dagelijks. Een spooraansluiting is er niet. In het achterland vereist dat een nog strakkere planning. Mist een lege container daar de boot richting Rotterdam, dan betekent dit haast automatisch het betalen van detention-kosten aan deepsea-rederijen voor te laat terugleveren.”

Voorkomen van demurrage en detention

Het zijn trends die Maaten zorgen baren. “Duurzaamheid zit DHL in de genen. Wij zijn een groot voorstander van multimodaal vervoer. Gezien de geschetste ontwikkelingen kijken wij echter ook naar wat nieuwe initiatieven in de toekomst wellicht voor ons zouden kunnen betekenen. Wij hebben bijvoorbeeld meegedaan aan proeven met platooning in het wegvervoer, volgen de plannen met super eco-combi’s (4-TEU trucks, red.) op de voet, etc.”

"EGS denkt op continue basis goed mee hoe demurrage en detention te voorkomen,” zo besluit Maaten. “Van beide kanten blijven wij er aan werken om onze samenwerking steeds weer te verbeteren. Ook in de toekomst willen wij zoveel mogelijk containers kunnen vervoeren via spoor en binnenvaart.”