U bent hier

Fixed Windows verbeteren Binnenvaartafhandeling

Fixed Windows verbeteren Binnenvaartafhandeling

Sinds begin 2019 kan de binnenvaart bij ECT officieel gebruikmaken van fixed windows. Binnenvaartoperators die voldoen aan de voorwaarden worden in dit nieuwe concept zowel bij Hutchison Ports ECT Delta als Hutchison Ports ECT Euromax op vaste tijden gelost en geladen. Meerdere binnenvaartpartijen ervaren inmiddels de voordelen van deze nieuwe dienstverlening voor het vergroten van de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van het binnenvaartproduct.

“Binnen ECT zoeken wij al langere tijd naar extra mogelijkheden om de binnenvaart bij onze deepsea-terminals te bedienen,” aldus Chief Executive Officer Leo Ruijs. “Van daar uit is onder meer het idee van fixed windows ontstaan. Het op vaste tijdstippen afhandelen van binnenvaartschepen die voldoen aan specifieke voorwaarden.”

Onderdeel van structurele verbeteringen

Het nieuwe fixed windows concept is één van de oplossingen voor de al jarenlang door de binnenvaart in de haven ervaren drukte en wachttijden met de daarbij horende onzekerheid. Onder meer via het Sectoroverleg Containerbinnenvaart wordt onder regie van Havenbedrijf Rotterdam door alle betrokken partijen binnen en buiten de haven gezocht naar structurele verbeteringen in de binnenvaartketen. ECT is een actieve deelnemer, met het initiatief voor fixed windows als een van de concrete uitkomsten.
Voor deelname aan het fixed windows concept bij ECT geldt als belangrijkste eis een minimaal aantal containers dat een binnenvaartschip telkens op een vast tijdstip bij de deepsea-terminal lost en laadt. Operations Manager Jeffrey Scheurwater: “Om in aanmerking te komen voor een fixed window is dit aantal containers voor de ECT Delta per scheepsbezoek vastgesteld op 175 en voor de ECT Euromax op 150. Meer mag, graag zelfs.” ECT hoopt en ziet ook dat het initiatief een stimulans is voor binnenvaartpartijen om volumes onderling te bundelen om zo grotere call sizes mogelijk te maken. Scheurwater: “Wij krijgen bij onze deepsea-terminals nog te veel binnenvaartschepen voor de kant die feitelijk achter elkaar aan varen en elk hooguit slechts enkele tientallen containers willen lossen en laden. Dat is echt inefficiënt. Het uitwisselen van een schip onder de kraan vergt telkens tien tot twintig minuten. In die tijd staat de kraan dus stil en gaat afhandelcapaciteit verloren. Dat telt in een 24-uurs bedrijf heel snel op.” Commercial Executive Anro van Rijn voegt daar aan toe: "In de markt zien wij toenemende interesse voor onze nieuwe dienstverlening. In de sector ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden die lange tijd logisch werden geacht, maar nu ook daadwerkelijk van de grond komen."

Heldere voordelen voor de binnenvaart

Samen met enkele binnenvaartoperators heeft ECT in 2018 een proef met het fixed windows concept gedaan. De resultaten waren dusdanig positief dat sinds 1 januari 2019 fixed windows vanuit ECT een officieel product is. Deelnemende binnenvaartoperators wordt voor deelname een vaste vergoeding gevraagd. Die vergoeding bedraagt 750 euro voor een enkel schip en 1250 euro voor een zogenaamde ‘dual bank’, een combinatie van twee aan elkaar vastgemaakte schepen. “Via fixed windows bieden wij de binnenvaart extra dienstverlening met een duidelijke waarde,” zo verklaart Ruijs de keuze om het product voor de binnenvaart apart te beprijzen. “Wij maken er op onze terminals speciaal capaciteit voor vrij, die wij ‘dedicated’ toewijzen. De voordelen voor de binnenvaart zijn ook helder. Een goede planning maakt het binnenvaartproduct betrouwbaarder en voorspelbaarder. Opdrachtgevers in het achterland kunnen de activiteiten in hun warehouses beter plannen en zelf bespaart de sector bijvoorbeeld brandstof- en arbeidskosten. Hoe groter ook de call size, hoe lager de kosten per container.”

Meerdere binnenvaartoperators hebben inmiddels met ECT een fixed windows overeenkomst gesloten met wederzijdse rechten en plichten. Scheurwater: “Wij garanderen bij elk bezoek de afgesproken eindtijd. Het kan best zijn dat wij door omstandigheden of op verzoek van de klant soms iets later op een binnenvaartschip beginnen, maar dan doen wij alles om ons toch aan de gemaakte afspraak te houden. De afgesproken tijden zijn hard.”  Omgekeerd geldt voor de deelnemende binnenvaartoperators dat zij zich moeten houden aan de afgesproken vaste tijden waarop zij bij de terminal voor de kant liggen en de minimale omvang van de call sizes.

Een divers productportfolio

Circa 25 procent van het binnenvaartvolume bij ECT wordt inmiddels al via fixed windows afgehandeld. Verdere groei is mogelijk. Daarnaast zal altijd ruimte blijven voor de reguliere afhandeling van binnenvaartschepen. Dat gebeurt conform een voor alle partijen transparante, op de ECT-website gepubliceerde planningsmethode.

De zoektocht naar verdere verbeteringen in de dienstverlening aan de binnenvaart gaat intussen onverminderd door. Bij de direct met de ECT Delta verbonden binnenvaarterminal in de Hartelhaven heeft ECT eerder bijvoorbeeld al het Barge Transferium Maasvlakte geïntroduceerd. Binnenvaartoperators, logistieke dienstverleners en verladers kunnen op dit transferium onder eigen regie over de kadeplanning tegen een vaste vergoeding hun schepen laten lossen en laden. Belangstelling in de markt is er zeker. Realisatie in de praktijk de volgende te nemen stap.