U bent hier

Informatie als een service

Informatie als een service

Digitalisering en data delen worden voor Hutchison Ports ECT Rotterdam met de dag belangrijker. De op onze deepsea-terminals samenkomende data helpen zowel onze eigen dienstverlening te verbeteren als de logistiek van klanten, leveranciers en partners. ECT beschouwt data daarom als assets die concrete waarde vertegenwoordigen, zo leggen CEO Leo Ruijs en Product Manager Digital Services, Bart van Riessen* uit. Delen is vanzelfsprekend, maar wel onder duidelijke voorwaarden.

Het lossen en laden van de containerschepen van deepsea-rederijen is al sinds jaar en dag de kern van ECT’s bestaan. Wij kijken echter ook verder. Door extra dienstverlening willen wij als ECT een betere customer experience creëren en ons zo verder onderscheiden. Zowel richting de primaire rederijklant als naar andere klantgroepen. Met vervoerders (als bezoekers van de terminals), expediteurs en verladers (als ladingbelanghebbenden) hadden wij tot voor kort geen rechtstreekse commerciële relatie. Door het aanbieden van nieuwe services is dit geleidelijk aan het veranderen. Een inmiddels alweer tien jaar bestaand voorbeeld is het hoogfrequente Europese spoor- en binnenvaartvervoer dat wij voor alle partijen organiseren via European Gateway Services (EGS). Van recentere datum is het op de deepsea-terminals aanbieden van fixed windows voor de binnenvaart.

Data hebben waarde

Digitalisering en data delen passen in ditzelfde rijtje van additionele dienstverlening. Net als bijvoorbeeld kranen of AGV’s beschouwt ECT de binnen het eigen bedrijf gegenereerde data als concrete assets. Wij bieden hiermee zelf digitale diensten aan en delen data voor toepassing in diensten van derden. In beide situaties hebben de data waarde. De data worden daarom op verschillende manieren door ons beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld tegen een financiële vergoeding of in ruil voor data waardoor wij ook zelf bij ECT efficiënter kunnen opereren en zo een betere dienstverlening kunnen bieden.

Veiligheid is hierbij in alle gevallen een belangrijk aandachtspunt. Het beschikbaar stellen van data doen wij altijd aan een specifieke partij, met als voorwaarde dat deze de data alléén gebruikt voor het afgesproken doel. Voor andere doeleinden is steeds opnieuw toestemming nodig. Initiatieven in de markt voor betrouwbare autorisatie (iShare, Secure Logistics, Portbase) kunnen mede daarom op onze actieve inbreng rekenen.

 MyTerminal voorbeeld van eigen digitale dienstverlening

Een actueel voorbeeld van in 2019 door ECT geïntroduceerde, eigen digitale dienstverlening is MyTerminal. Logistieke dienstverleners en verladers krijgen daarmee op basis van een abonnement, real-time inzicht in het moment van lossing van hun containers vanaf een deepsea-schip. Het tijdstip van afhalen op onze terminals is zo voor hen exact te plannen. Zeker voor tijdgevoelige containers met bijvoorbeeld verslading is dit een waardevol gegeven. Bedrijven hebben hiervoor veel belangstelling. Voor meer informatie over deze dienst: myterminal.ect.nl

Ook via diensten van derden

Evenzogoed kunnen ook derden met behulp van data van ECT digitale diensten aan de markt aanbieden. Havenbedrijf Rotterdam doet dit bijvoorbeeld via BoxInsider. Verladers en logistieke dienstverleners volgen daarmee real-time hun containers. Wij zijn een van de partijen die aan BoxInsider data leveren. De Havenbedrijf-applicatie is zo voor ons een extra afzetkanaal voor data. En er zijn al meer diensten (zoals OnTrack van Havenbedrijf Rotterdam) en partijen (bijvoorbeeld Portbase) die inmiddels met onze data werken.

Data voor data

Een voorbeeld met een andere insteek is Pronto. Deze applicatie van Havenbedrijf Rotterdam biedt alle bij een havenaanloop betrokken partijen een platform voor het onderling uitwisselen van informatie. Elk van de deelnemers kan zo zijn activiteiten rondom een scheepsbezoek optimaal plannen, uitvoeren en volgen. De verblijftijd van een schip in de haven wordt aanzienlijk bekort. Via Pronto leveren wij real-time informatie aan rederijen en nautische dienstverleners over de planning en het verloop van hun scheepsoperaties op onze terminals. Van de rederijen en de nautische dienstverleners krijgen wij hier informatie over de door hen geplande activiteiten voor terug. Alle partijen kunnen efficiënter werken.

Op basis van data kunnen wij toegespitste producten ontwikkelen voor het beter en slimmer organiseren van containerstromen

Digitalisering neemt snel verder toe

Het aantal toepassingen waarmee wij zelf of via derden data beschikbaar stellen aan de markt groeit gestaag. Digitalisering in de logistieke keten staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar neemt snel verder toe. Zoals het voor de consument al de normaalste zaak is om 24/7 zijn pakketje te volgen en aanbiedingen op maat te ontvangen, zal ook de containerlogistiek zich in die richting bewegen. Digitalisering maakt voor ECT in de (nabije) toekomst verdere productdifferentiatie mogelijk. Op basis van data kunnen wij toegespitste producten ontwikkelen voor het beter en slimmer organiseren van containerstromen. Bijvoorbeeld voor het prioriteren van de truckafhandeling op de terminals of het mogelijk maken van fast lanes voor het afhalen van verslading.

Door anders te denken en data te vertalen in behoeften, zijn vele logistieke processen te verbeteren. Niet alleen voor bezoekers van onze terminals, maar óók verderop in de logistieke keten. Verladers bijvoorbeeld willen steeds meer zicht en grip op hun logistieke proces. ECT is een van de partijen die door het delen van informatie kan helpen om voor alle partijen toegevoegde waarde te creëren.

Rederij de primaire klant

Wat wij bij ECT ook ontplooien aan nieuwe initiatieven: als terminaloperator zijn en blijven de deepsea-rederijen onze primaire klanten. Het lossen en laden van de containerschepen op de eigen deepsea-terminals staat altijd voorop. Ver voor de huidige trend uit is digitalisering tussen ons en de rederijen al circa twee decennia dagelijkse praktijk. Sinds vele jaren bieden wij hen een groot aantal verschillende e-services. Geheel in de huidige tijdgeest worden deze binnenkort door ons ontsloten via één eigentijds MyTerminal informatieportaal.

 

* Vanaf 1 februari is Bart van Riessen werkzaam bij ‘Poort8’, dat hij samen met drie partners oprichtte. Poort 8 is gericht op veilig en gecontroleerd datadelen in de logistiek en werkt samen met ECT aan informatiediensten voor de verdere verbetering van de containerlogistiek.