U bent hier

#2 - Building the Future - Renovatie AGV-gebied - Fase 2

#2 - Building the Future - Renovatie AGV-gebied - Fase 2

Op 8 maart jl. is Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) gestart met de noodzakelijke renovatie van het AGV-gebied op de zuidzijde van de ECT Delta terminal.
Eind juli wordt, na renovatie en testen, de eerste fase van het project conform planning opgeleverd. Eveneens conform de planning start fase 2 op 1 augustus a.s. Wederom zal een stuk van zo’n 500 meter kadelengte in renovatie worden genomen. Dit betekent dat de ECT Delta terminal en de ECT Euromax terminal intensief en optimaal benut moeten worden om de schepen (deepsea, feeder en barge) af te handelen. Dit vraagt om een nauwkeurige, efficiënte planning en legt druk op zowel de water- als de landzijdige inzet van mensen en middelen.

Maatregelen
ECT behoudt voldoende capaciteit om zowel deepsea, feeders als barges af te kunnen handelen aan haar kades. Echter, om ook op piekmomenten een gewenst serviceniveau te kunnen bieden wordt een aantal maatregelen uit de eerste fase doorgezet. Deze maatregelen betreffen onder andere:
- het in overleg met onze deepsea, feeder en barge klanten streven naar een zo efficiënt mogelijke benutting van de beschikbare capaciteit;
- de inzet van zowel de Hartelhaven als de Delta Barge Feeder terminal voor feeders en vooral barges;
- de inzet/inhuur van extra medewerkers. Inmiddels zijn 100 nieuwe operationele medewerkers aangenomen, grotendeels getraind en inzetbaar. Tevens zijn extra vakantiewerkers geworven;
- de inzet van extra equipment ten behoeve van zowel de water- als de landzijdige afhandeling.

De ervaring die we hebben opgedaan tijdens fase 1 zal ons zeker helpen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De actuele situatie wordt continu gemonitord en zo nodig worden aanvullende maatregelen genomen.

Wij houden u onder andere via twee wekelijkse updates op de hoogte van de ontwikkelingen. Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, verzoek ik u contact op te nemen met uw reguliere aanspreekpunt bij ECT.

Wilt u meer weten?

NEEM VOOR ALGEMENE VRAGEN CONTACT MET ONS OP

+31 (0)181 – 278278 of info@ect.nl

Hebt u operationele vragen? Contact / FAQ.