Personenvoertuigen niet meer gelost van en/of geladen op binnenvaartschepen