Intercity Barge; meer dan 100.000 containers vervoerd