Per 1 maart verplichte veiligheidsinstructie voor bezoekers