You are here

ECT lanceert Barge Transferium Maasvlakte

ECT lanceert Barge Transferium Maasvlakte

Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) introduceert Barge Transferium Maasvlakte. Gelegen aan de Hartelhaven biedt het Barge Transferium Maasvlakte een extra service aan barge operators, logistieke dienstverleners en verladers.

Het Barge Transferium Maasvlakte stelt 24/7 kraancapaciteit beschikbaar voor de afhandeling van binnenvaartschepen, waarbij parallel wordt gewerkt aan de ECT deepsea terminals. Deze deepsea terminals behouden hun capaciteit voor de afhandeling van binnenvaartschepen conform de gebruikelijke werkwijze. Het transferium kan gebruikt worden voor containers bestemd voor of afkomstig van de ECT terminals en van andere terminals in Rotterdam.

Het idee is dat de planning van het Barge Transferium Maasvlakte, via binnenvaartorganisatie LINc, in handen wordt gelegd van de barge operators zelf. Dit moet leiden tot een transparant aanvraagproces en een voorspelbare afhandeling. Hierover is overleg met LINc gestart.

Voor de inzet van extra personeel brengt het Barge Transferium Maasvlakte een vast bedrag per scheepsbezoek in rekening aan de barge operatorLeo Ruijs, CEO van ECT: “Met dit initiatief willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de binnenvaartlogistiek. Naar onze mening is het Barge Transferium Maasvlakte geheel in lijn met de ideeën en plannen die worden ontwikkeld in het kader van het sectorbrede overleg dat nu in de Rotterdamse haven wordt gevoerd. Overigens studeren we daarnaast ook verder op andere concepten, zoals fixed windows.”

Would you like to know more?

CONTACT US FOR GENERAL QUESTIONS

+31 (0)181 – 278278 or info@ect.nl

Do you have operational questions? Contact / FAQ.