U bent hier

Coronavirus (8 october 2021)

Coronavirus (8 october 2021)

Hierbij informeren wij u over de maatregelen die ECT heeft genomen in het kader van het Coronavirus. Sinds het begin van het uitbreken van het Coronavirus hebben wij steeds gepaste maatregelen genomen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en van de Port Health Authority.

De volgende maatregelen zijn van toepassing:

Bezoekers
• Tot nader order zijn ‘niet noodzakelijke’ bezoeken niet toegestaan. Onder ‘niet noodzakelijke’ bezoeken verstaan wij alle bezoeken die niet noodzakelijk zijn om het primaire proces om te terminal te continueren of optimaliseren.
• Noodzakelijke bezoekers worden via de reguliere weg aangemeld en alleen toegelaten indien zij geen Corona gerelateerde klachten hebben.

Algemeen
• Was vaak uw handen met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Schud geen handen.
• 1,5 meter afstand van anderen hoeft niet meer, maar is nog wel steeds verstandig
• Medewerkers met Corona gerelateerde klachten dienen thuis te blijven totdat de uitslag van de test negatief is.
• Wij hanteren op de terminal de richtlijnen van het RIVM. Op de terminal zijn naast deze reguliere maatregelen, diverse aanvullende maatregelen genomen. Volg deze te allen tijde op.

Verder vermelden wij graag:
• De terminals zijn open en volledig operationeel.
• De terminals zijn bereikbaar via uw normale communicatiekanalen.
• Indien de omstandigheden veranderen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hutchison Ports ECT Rotterdam