EGS zorgt voor vervoer van intelligente container 42 naar München